متن هایی برای هیچ(٢)

  • ۱۵:۰۴

 + چرا سرگردونی؟

 -سرگردون؟ خیره شدم.

 + به چی؟

- خیره‌م. نگو هیچی.

 + باشه نمی‌گم. هنوز نگات نکرده؟

- می‌کنه. وایسا همین‌جا.

 + جمشید جانم، تو چرا این‌قد دیوونه‌ای؟ نمی‌کنه بابا.

- این بود هیچی نگفتن‌ات؟ می‌گم می‌کنه دیگه. باید صبر کنی.

+ صبر می‌کنیم خب. تا کی حالا؟

- معلوم نمی‌کنه؛ بعضیا زود، بعضیا یه‌عمر طول می‌دن تا نگات کنن. اما همه بالاخره نگا می‌کنن...                                                                                                           

Designed By Erfan Powered by Bayan