تو کجایی؟

  • ۲۰:۱۸

💫

تو کجایی؟ 

  در گستره ی بی مرز این جهان 

                                    تو کجایی؟ 


من در دورترین جای جهان ایستاده ام: 

  کنار تو. 

تو کجایی؟ 

  در گستره ی ناپاک این جهان 

                                    تو کجایی؟ 


من در پاک ترین مقام جهان ایستاده ام: 

  بر سبزه شور این رود بزرگ که می سراید 

  برای تو


#احمدشاملونرفتی مگه نه؟؟؟

  • ۲۲:۱۵

میشه زودتر شنبه شه و من از این سردرگمی دربیام؟؟؟


Designed By Erfan Powered by Bayan