حال خوبم آرزوس...

  • ۰۴:۱۵

و من در این سال جدید فقط میخوام راه های بهتر شدن حالم رو پیدا کنم.

میخوام مدام حالم بد نشه،سر هر موضوعی استرس نگیرم و الکی خودمو اذیت نکنم،میخوام خودمو دوست داشته باشم و یکم به خودم فکر کنم و آرامش درون رو تمرین کنم. 

باید از پسش بربیام تا بتونم ادامه بدم،من نمی تونم سال های بیشتری رو با این استرس و اضطراب های الکی سر کنم.


+دیگه دارم مطمئن میشم اختلال اضطراب منتشر دارم و باید برم مشاوره...و خب چه زمانی بهتر از همین اول سال جدید که مسرم برای تغییرات؟؟؟

+باید بگردم دنبال کتابای روان شناسی و خودشناسی خوب:)

افسردگیِ پیش از عید:/

  • ۰۱:۰۷

به لاکای مونده رو دستم که بجای زیبا کردنشون فقط باعث میشه شلخته به نظر بیام نگاه میکنم و به بی لباسی این عید و آمادگی نداشتن برای عروسی فامیل نزدیک که همین اوایل عیده فکر میکنم...

فکر میکنم

به اهداف نوشته نشده ای که حتی تصمیمی در موردشون ندارم

به پیام تبریکایی که باید فردا قبل سال تحویل بفرستم

به این که هنوز حتی سفره هفت سین نچیدیم

به ماهی ای که هنوز نخریدیم

به این که سال تحویل خونه نیستیم

به این که فردا باید برم خرید

به این که چه زود سال جدید داره میرسه

به این که هرسال که میگذره و به عقب نگاه میکنم باورم نمیشم این من بودم که این سالو زندگی کردم و این روزا رو گذروندم

و چقدر حوصله سال جدید ندارم

حوصله زندگی ندارم

و آره،باز رفتم رو دور افسردگی...

Designed By Erfan Powered by Bayan