حال خوبم آرزوس...

  • ۰۴:۱۵

و من در این سال جدید فقط میخوام راه های بهتر شدن حالم رو پیدا کنم.

میخوام مدام حالم بد نشه،سر هر موضوعی استرس نگیرم و الکی خودمو اذیت نکنم،میخوام خودمو دوست داشته باشم و یکم به خودم فکر کنم و آرامش درون رو تمرین کنم. 

باید از پسش بربیام تا بتونم ادامه بدم،من نمی تونم سال های بیشتری رو با این استرس و اضطراب های الکی سر کنم.


+دیگه دارم مطمئن میشم اختلال اضطراب منتشر دارم و باید برم مشاوره...و خب چه زمانی بهتر از همین اول سال جدید که مسرم برای تغییرات؟؟؟

+باید بگردم دنبال کتابای روان شناسی و خودشناسی خوب:)

برسد به دست خودم! 2

  • ۱۴:۴۱

یک جایی در زندگی آدم باید راهنما بزند، آرام آرام بیاید کنار جاده بایستد. بعد که ایستاد از ماشین پیاده شود برود در عقب را باز کند رو کند به خودِ کهنه اش و بگوید بفرمایید پایین. باید رو کند  به خود منفی بافش، به خود اهل شکایتش، به خود بی جنبه اش، به خود قدرنشناسش و بگوید که پیاده شو. باید خیلی بی تعارف زل بزند به چشم خود قدیمی اش و  توضیح بدهد که دیگر ادامه این وضع ممکن نیست و زمان خداحافظی رسیده. آنوقت خود کهنه  اگر پیاده نشد باید دستش را دراز کند و یقه خود کهنه را بگیرد و  بیاندازدش بیرون. لازم شد وسایلش را هم از صندوق بردارد پرت کند جلویش.

بعد هم خود کهنه را رها کند کنار همان جاده برود دوباره بنشیند پشت فرمان. راه بیافتد در جاده. در آیینه به پشت سر هم نگاه نکند.

راه بیافتد به جستجوی خودی نو. بگردد دنبال خود نویی که قدرشناس و سپاسگزار باشد. خود نویی که قدر لحظه لحظه زندگی را بداند. خودی که آرامش بیاورد. خودی که لبخند بیاورد. خودی که اهل مهربانی باشد. خودی که جایی کنار جاده ایستاده است به انتظار. خودی که تا خود کهنه هست سوار نخواهد شد.


#امیرعلی_بنی_اسدی


برسد به دست خودم!

  • ۰۳:۲۱

دیگه باید تمومش کنی دختر،مگه نه؟؟؟بسه عذاب کشیدنت...نمی خوام گریت بیشتر از این چند قطره بشه!همش میگذره و فراموش میکنی،قوووول میدم.

Designed By Erfan Powered by Bayan